2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

2019-TÜRKİYE-A.B.D., TÜRKİYE-FRANSA, TÜRKİYE-ALMANYA ve TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ

Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Birleşik Krallık(İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D., Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'daki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecektir.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Öncelikli Alanlar:

 “2019 Yılı Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Birleşik Krallık ikili işbirliği” için belirlenen Öncelikli Alanlar çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacaktır. Belirlenen alanlar:

 1. Sağlık
 2. Gıda
 3. Biyoteknoloji
 4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 5. Nanoteknoloji
 6. Enerji
 7. Çevre
 8. Sosyal Bilimler