1.EJP RD Avrupa Ortak Programı Uluslararası Nâdir Hastalıklar Araştırmaları Ortak Çağrısı Açılıyor!

Çağrı Açılış: 14 Aralık 2018

 

Birinci Aşama Son Başvuru: 14 Şubat 2019

Değerli Araştırmacımız, 

 

Nâdir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Programları’nın (www.e-rare.eu) devamı niteliğindeki Nâdir Hastalıklarda Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases - EJP RD) 1. Uluslararası Ortak Çağrısı (Joint Transnational Call- JTC) 14 Aralık 2018 tarihinde açılacak.

 

23 farklı ülkeden 32 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya ülkemiz adına TÜBİTAK destek veriyor. Amacı, nâdir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek olan EJP RD JTC2019’un çağrı başlığı “Nâdir hastalıkların teşhisi ve/veya hastalığın ilerleyişi ve hastalık mekanizmalarının keşfini hızlandıracak uluslararası araştırma projeleri - (Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases.)” olarak belirlendi.

 

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci izlenecek çağrıya ön-proje-önerisi ve tam-proje-önerisi olmak üzere iki defa başvuru alınacak. 14 Aralık 2018 tarihinde birinci aşama başvurularının alınacağı çağrıda, bağımsız hakemlerden oluşan uluslararası bilimsel değerlendirme komitesinin puanlaması esas alınacak. Komitenin başarılı bulduğu proje önerileri, 2. aşamaya geçerek, tam başvuru yapmaya hak kazanmış olacaktır. 2. aşamaya geçen projelerin yürütücülerinden Mayıs (2019) ayı başında açılacak 2. Aşamaya  tam-proje önerisi ile başvuru yapmaları istenecektir. 11 Haziran 2019 tarihine kadar alınacak başvuruların değerlendirme sürecinin ise Ekim 2019’da tamamlanarak sonuçların bildirilmesi planlanmaktadır.

 

Çağrıya katılım sağlayan ülkelerle fonlayıcı kuruluşlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilere http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019 ağ sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

EJP RD JTC2019 Çağrısı Sekreteryası’na sorularınız için:

 

Dr. Katarzyna Saedler, e-mail: katarzyna.saedler@dlr.de

Dr. Michaela Fersch, e-mail: michaela.fersch@dlr.de

Dr. Ralph Schuster, e-mail: ralph.schuster@dlr.de

 

 

Çağrıya Türkiye’den katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’tan destek talep edebilmesi için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 'ye online başvuru yapması zorunludur. Lütfen duyurularımızı tubitak.gov.tr ve ufuk2020.org.tr adreslerinden takip ediniz.

 

Proje ve çağrıyla ilgili sorularınız; TÜBİTAK Başvuru Süreci hakkında bilgi almak için TÜBİTAK EJP RD Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin’le iletişime geçiniz.

 

e-posta: EJPRD@tubitak.gov.tr

telefon: 0312 298 1796