Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri Birimi'nin temel amacı yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başta OMÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin desteklenmesidir.

Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri Biriminin Başlıca Görevleri:

- Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına, başta OMÜ öğrencilerine ve akademisyenlerine yönelik çalışmalar (etkinlik, toplantı,    seminer, konferans, ders vd.) yürütülmesi
- İş fikirlerini toplayıp değerlendirmek, uygun bulunan iş fikirlerini kuluçkaya almak suretiyle girişimci şirketleri idari, mali ve teknik          açıdan desteklemek
- Kuluçkaya kabul edilen girişimcilere ofis, ofis araçları, teknik altyapı vb. imkânlar sağlamak
- Girişimcilik çağrılarının takip edilmesi ve duyurulması, destek ve hibe programlarına başvuran girişimcilere proje yazım ve hazırlık      aşamasında birebir danışmanlık desteği verilmesi
- Yüksek potansiyele sahip girişimcileri uygun yatırımcılarla buluşturmak (Melek yatırımcı, Risk Sermayedarı vb.)

Ön Kuluçka Merkezimize başvurularınız için tıklayınız