2017/180 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi 06.07.2017 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmıştır. Yönerge için tıklayınız

2018/04 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi 18.01.2018 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmıştır. Yönerge için tıklayınız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin Başlıca Görevleri:

- Fakülte akademisyenlerinden Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek
- OMÜ-TTO'ya Buluş Bildirim Formu aracılığı ile bildirilen  buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını            yapmak
- Tescil sürecinde Türk Patent ve Buluş Sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak
- Ulusal ve Uluslararası patent başvuru süreçlerini takip etmek
- Tarifname ve istem yazımında akademisyenlere destek vermek
- Fikri ve Sınai Hakların korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak amaçlı eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenlemek
- Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olmak

Patent ön araştırması talebinizi Buluş Bildirim Formunu doldurarak OMÜ-TTO'ya iletebilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayınız