2020/118 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi 28.04.2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmıştır. Yönerge için tıklayınız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin Başlıca Görevleri:

- Fakülte akademisyenlerinden Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek
- OMÜ-TTO'ya Buluş Bildirim Formu aracılığı ile bildirilen  buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak
- Tescil sürecinde Türk Patent ve Buluş Sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak
- Ulusal ve Uluslararası patent başvuru süreçlerini takip etmek
- Tarifname ve istem yazımında akademisyenlere destek vermek
- Fikri ve Sınai Hakların korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak amaçlı eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenlemek
- Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olmak

Patent ön araştırması talebinizi oluşturmak için https://kalem.omu.edu.tr/  adresinden Buluş Bildirim Formu ve Tasarım Bildirim Formunu online ortamda doldurarak OMÜ-TTO Patent Birimine iletebilirsiniz.