Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Biriminin Başlıca Görevleri:

- Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe/destek programlarından yararlanacak şekilde                    projelendirme
- Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirme ve danışmanlık                  alınmasını sağlamak
- Üniversite-Sanayi buluşma platformları oluşturma
- Sanayi destekli kontratlı projeleri gerçekleştirmek
- Akademisyenleri sanayicileri buluşturarak yürütülen akademik çalışmaların ticarileştirilmesine destek vermek
- Yenilik ve proje geliştirme konularında sanayicilerin/firmaların bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimler vermek