Proje Destek Birimi’nin temel amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. 

Proje Destek Biriminin Başlıca Görevleri:

- Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapmak
- Proje ortaklık çağrılarının duyurularını yapmak
- Ulusal ve uluslararası destek programlarının tanıtım faaliyetlerini yürütmek
- Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
- Red almış projelerin revize edilmesine destek vermek
- Akademisyenlerden gelen talep doğrultusunda proje ön değerlendirme konusunda destek vermek