Projelerimiz

OMÜ-TTO'nun Referans Projeleri;

1. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı - Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

·         Proje konusu; TR-83 bölgesinde bölgesel rekabet edilebilirliğin güçlendirilmesi üzerine olup, Samsun öncülüğünde, Amasya, Çorum ve Tokat ortaklığında faaliyetler yürütülecektir.

·         Toplam Bütçe:  4.967.547,15 €

 

2. DOKAP Bölgesi Tarımsal Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

·         OMÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde araştırmacı ve öğrencilere girişimcilik üzerine verilecek eğitim ve olgunlaştırma faaliyetleri ile DOKAP bölgesi tarım sektöründe girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine projenin genel amacını teşkil etmektedir.

·         Toplam Bütçe: 569.000 TL

 

3. DOKAP Bölgesi Teknoloji Transferi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

·         DOKAP bünyesinde yer alan illerdeki üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin bölgedeki firmalara aktarılmasında OMÜ-TTO (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) başta olmak üzere diğer TTO’ların arayüz fonksiyonunun arttırılması projenin genel amacının oluşturmaktadır. ​​​​​​​

·         Toplam Bütçe: 3.000.000 TL

 ​​​​​​

4. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı- Samsun Medikal Kümelenme Projesi

·         Kümelenme projesi ile genel olarak Mediküm yapılanmasının Mediclust markası ile bir araya gelerek kümelenme faaliyetlerinde bulunması, kümelenme ile birlikte Tanıtım ve Pazarlama, Maliyet Düşürülmesi, Verimlilik, İnovasyon ve Ar-Ge konularında avantaj sağlanması hedeflenmektedir.

·         Toplam Bütçe: 12.750.000 TL ​​​​​​​

​​​​​​​

5. TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB Projeleri