Üniversite - Sanayi İşbirliği (modül 3)

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Biriminin Başlıca Görevleri:

·         Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe/destek programlarından yararlanacak şekilde projelendirme,

·         Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirme ve danışmanlık alınmasını sağlamak,

·         Üniversite-Sanayi buluşma platformları oluşturma,

·         Sanayi destekli kontratlı projeleri gerçekleştirmek,

·         Akademisyenleri sanayicileri buluşturarak yürütülen akademik çalışmaların ticarileştirilmesine destek vermek,

·         Yenilik ve proje geliştirme konularında sanayicilerin/firmaların bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitimler vermek.