Tanıtım ve Bilgilendirme (modül 1)

Tanıtım ve Bilgilendirme Biriminin temel amacı, OMÜ TTO’nun faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır.

 

Tanıtım ve Bilgilendirme Biriminin Başlıca Görevleri:

·         Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek,

·         Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlar,

·         OMÜ-TTO'nun tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal bedyayı kullanarak tanıtımını yapmak,

·         Hedef kitlemiz içerisinde yer alan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılım sağlamak ve OMÜ-TTO faaliyetlerini tanıtmak,

·         Akademisyenler, sanayiciler ve öğrencilerin bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.