Projeme Fon Arıyorum

  

Teknoloji Transfer Ofisleri buluşçuları, yenilikçiler ve girişimcilerin, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesini, bunun toplum, ülke ekonomisi ve üniversitesinin faydasına dönüştürülmesi şeklinde değer yaratma zinciri olarak tanımlanmaktadır.Bu Kapsamda projenizin destek fon bulması için;

OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırmacılara, sanayiciye ve akademisyenlerimize ulusal ve uluslararası arenada hangi fonların, desteklerin olduğunu, sizin için takip ediyor ve araştırıyoruz
Araştırma programlarının başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek, projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlıyoruz.

 

ÖZEL SEKTÖR, KOBİ ve SANAYİ

Kobi ve Sanayinin kendi teknolojisini kendisinin üretebilmesi, teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolay ve anlaşılır bir şekilde ulaşabilmesi  için üreticiler ile üniversiteler arasında güçlü bir işbirliğinin kurulması gerekmektedir.

Tüm bunların olması, ülkemizin teknoloji ve bilginin merkezi olması amacıyla faaliyetini sürdüren OMÜ- Teknoloji Transfer Ofisi olarak; projelerinizi hayata geçirmenizde aşağıdaki iki yöntemi kullanıyoruz.

1 - Üniversitede geliştirilen araştırmalardan, sanayiye uygun olanların, sanayiyle buluşturulup,sanayinin ihtiyacına uygun hale getirilerek projelendirilmesi

2-  Sanayinin ihtiyacının, üniversitede bu konuda uzmanlığı olan araştırmacılara aktarılıp projelendirilmesi.

 

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destek Programı

Genel Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Akademik

Sanayi

Kamu

Girişimcilik

Bilimsel Etkinlik

Bilim ve Toplum

 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

İhracat Destekleri

Yatırımlarda Devlet Yardımları

Hizmetler Sektörü Destekleri

Yurt Dışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Başvurabileceklerim

Uygulanmakta Olanlar

Geçmiş Destekler

Destekler Hakkında

 

 

AB BAKANLIĞI DESTEKLERİ

AB Programları Hibeleri

Açık Çağrılar

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayın.