Proje Destek (modül 2

 

Proje Destek Birimi’nin temel amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. 

 

Proje Destek Biriminin Başlıca Görevleri:

·         Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapmak,

·         Proje ortaklık çağrılarının duyurularını yapmak,

·         Ulusal ve uluslararası destek programlarının tanıtım faaliyetlerini yürütmek,

·         Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

·         Red almış projelerin revize edilmesinde destek vermek,

·         Akademisyenlerden gelen talep doğrultusunda proje ön değerlendirme konusunda destek vermek.