Girişimci Destek Hizmetlerinden Faydalanmak İstiyorum

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi ( OMÜ-TTO ) olarak sizin projenizi hayata geçirmeniz veya projenizi pazara sunmanız için ne yapıyoruz?

 

Araştırmacılarımıza, Sanayi ve Kobilere ( Özel Sektör ) OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi ( OMÜ-TTO ) olarak, araştırmaları ve proje başvuruları ile yönetimi esnasında araştımacılara, sanayi ve kobi firmalarına destek veren bir yapıya sahip olup aşağıdaki kapsamlarda araştırmacılarımıza hizmet vermekteyiz;

* Projelerinizi sizinle beraber başından sonuna kadar takip ediyoruz,

 *Projelerinizi sizin için yazıyoruz

* Vizyon geliştirme eğitimleri veriyoruz

* Projenizin proje pazarında sunumuna yardımcı oluyoruz

* İş yerlerinizi konusunda uzman akademisyenlere gezerek ortak Ar-Ge projeleri yapıyoruz

* İlgili araştırmacılara fon ve destek çağrıların duyuruyoruz,

* Projenin yazımından sonra usül ve uslup olarak değerlendirilmesini sağlayarak verilmek istenen mesajın değerlendirecek hakem heyetine doğru aktarılmasında yardımcı oluyoruz

* Projenin ilgili çağrıya/duyuruya yönlendirilmesini sağlıyoruz

* Projenize göre fon belirliyoruz

* Proje sonucunda çıkan ürünün fikri hakları ve patenti konusunda yardımcı oluyoruz

* Projeniz çok alanlı bir araştırmaysa uygun akademisyenle eşleştirme sağlıyoruz

* Size proje boyunca danışmanlık yapıyoruz

* Projeniz için hibe programlar araştırıyoruz