Fikri Sınai Mülki Haklar (modül 4)

2017/180 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi 06.07.2017 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmıştır. Yönerge için tıklayınız.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin Başlıca Görevleri:

·         Fakülte akademisyenlerinden Buluş Başvuru Formlarını kabul etmek,

·         OMÜ-TTO'ya BBF aracılığı ile bildirilen  buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak,

·         Tescil sürecinde Türk Patent ve Buluş Sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak,

·         Ulusal ve Uluslararası patent başvuru süreçlerini takip etmek,

·         Tarifname ve istem yazımında akademisyenlere destek vermek,

·         Fikri ve Sınai Hakların korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak amaçlı eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenlemek,

·         Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olmak.

Patent ön araştırması talebinizi buluş başvuru formunu doldurarak OMÜ-TTO'ya iletebilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayınız.