Buluş Bildiriminde Bulunmak İstiyorum

Buluş Bildiriminde Bulunmak İstiyorum

       Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak, Buluş Bildirim Formları ile bildirimi yapılan buluşların korunması, etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve rekabet edebilirlik derecesinin artırılmasını desteklemek adına Üniversitemiz Senatosu 04.10.2013 Tarih ve 11 Sayılı Toplantısında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri Haklara İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kararları açıklamış ve yine aynı toplantı sonrası açıklanan Ondukuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Strateji ve Politikaları ile de Fikri Haklar konusunun önemi pekiştirilmiştir. Söz konusu kararlar ile Ondokuz Mayıs Üiversitesi bilime, araştırmaya ve buluşa verdiği önemi bir kez daha göstermiş ve belirlenen süreçlerle buluş sahibinin iş yükü hafifletilerek araştırma odaklı çalışma konusunda akademisyenlerin önü açılmıştır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenlerince araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluşların tescillenmesi, ticari boyutlarının araştırılması ve pazarlanması için Samsun Omü Teknoloji Transfer Ofisi olarak ücretsiz destek sunmaktayız.
 Buluş Bildirim Formu İçin TIKLAYINIZ