Hakkımızda


BİZ KİMİZ?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması amacıyla kurulmuştur.

 

MİSYONUMUZ
 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamayı, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, Ar-Ge projeleri oluşturmayı ve geliştirmeyi,  gelecek dönemlerde ise patentlenebilir ve ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.


VİZYONUMUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile birleştirip ülke sanayimizin uluslararası rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, teknoloji transferinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesini sağlamayı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde akademik girişimi özendirmeyi ve ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın önde gelen organizasyonlardan birisi olmayı vizyon edinmiştir.

 

EKİBİMİZ

 

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

OMÜ-TTO Yöneticisi

oandac@omu.edu.tr

 

Dr. Mustafa MORTAŞ

Onur YAVUZ

Proje Yürütücüsü

Proje ve İş Geliştirme Uzmanı

mustafa.mortas@omu.edu.tr

onuryavuz@samsunteknopark.com

Organizasyon Şeması için tıklayınız.