Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde çalıştay gerçekleştirilmiştir


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Orta Karadeniz Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması” (OKAREKAP) Projesi kapsamında yapılan bölgesel planlama çalışmaları neticesinde ve faaliyetlerin bir ayağı olarak Kamu Sanayi İşbirliği (KUSİ) odaklı bölgesel gelişim sürecinde “KUSİ Analizi ve Eylem Planı Raporu” hazırlanmaktadır.

Söz konusu rapor konusunda 23 Ağustos 2017 Salı günü saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında Ondokuz Mayıs Üniverstesi Rektörlük Binası Toplantı Salonunda bir çalıştay düzenlenmiş olup söz konusu çalıştaya Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Mehmet KURAN ve KÜSİ il temsilcisi Yrd. Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY ' in yanı sıra mühendislik fakültesi öğretim üyeleri, OMÜ-TTO ekibi, Samsun TEKNOPARK Genel Müdürü Buğra ÇOLAK, OKA, TSO temsilcileri katılmıştır. Çalıştay, Mete Bağdat tarafından yönetilmiş olup hazırlanan eylem planı konusunda görüşler alınmış ve Samsun için gerekli olan kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin geleceği hakkında konuşulmuştur.