TSE, SİBER GÜVENLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST ve BİLGİLENDİRME SEMİNERİ


Siber güvenliğin öneminin arttığı son günlerde hacker saldırılarına dirençli, güvenli, performanslı ve kaliteli yazılımlara sahip olmak fazlasıyla önem kazanmıştır. Yazılımların uluslar arası tanınır standardlara göre bağımsız laboratuvar ortamlarında test edilmiş ve 3. taraf bağımsız kuruluşlar tarafından da sertifikalanmış olması, bu yazılımların güvenilirliğini, performansını ve kalitesini kat kat artırmaktadır.

TSE tarafından bilişim alanında sağlanan test ve değerlendirme hizmetleri kamu projelerinde veya özel sektörde yazılım projelerinin ve yazılım ürünlerinin planlanan bütçe, zaman ve özelliklerde üretilmesine yönelik değerlendirme ile kaynak israfının minimuma indirgenmesi ve katma değeri yüksek yazılımlar üreterek ihracat potansiyelinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. TSE’den belgeli firmalar uluslararası tanınırlığı olan standartlardan verilen belgeler sayesinde uluslararası arenada pazarlara girme şansı kazanmaktadır.

TSE nin “Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri” alanının da vermiş olduğu eğitim, test ve belgelendirme hizmetlerin siz değerli paydaşlarımıza tanıtılması amacı ile bir tanıtım toplantısı tertip edilmiştir. Bu toplantıya TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı adına Bilgisayar Mühendisi Kerem KEMANECİ katılacaktır. Toplantının yeri, zamanı, içeriği ve sunucusunun öz geçmişi aşağıda belirtilmiştir. Bilgilendirme toplantısına katılmanız hususunu önemle arz ederiz.

 

                                                                                    

Seminerin Verileceği;

Yer      : Samsun Teknopark Konferans alonu

Tarih   : 13 Mayıs 2016/ Cuma

Saat     : 15:00-17:00

 

İletişim:

bilgi@samsunteknopark.com

 

Seminer  Kapsamı:

TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı,

SPICE TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreç Yeteneği Belirleme ve Kurumsal Olgunluk,

TS ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler Belgelendirmesi, Sızma Testi Uzmanı

– Beyaz Şapkalı Hacker Belgelendirmesi,

TS EN ISO 9241-151 ve TS ISO IEC 40500Web ara yüzü kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standardı, Test Hizmetleri

 

 

Sunucu Kısa Özgeçmişi:

KEREM KEMANECİ, Bilgisayar Mühendisi

Bilişim Teknolojileri İnceleme Uzmanı / Belgelendirme Uzmanı

2008 yılında Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Kültür Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi’nde Bilgisayar Mühendisi olarak çalıştı. 2010 yılında Türk Standardları Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. 2010 yılı Ekim ayından beri, SPICE -15504 (Yazılım Süreç Kalitesi),  Ortak Kriterler-15408 (Bilişim Ürünleri Güvenliği), 25051 (Yazılım Ürün Kalitesi ), TS 13298 (EBYS Standardı),   9241-151 (Web Arayüzleri) standardları ile ilgili tetkik ve eğitim faaliyetlerinde Uzman Tetkikçi ve Belgelendirme uzmanı olarak çalışmakta olup, halen Gazi Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D. Üretim Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir.